SharePoint – Et samlingspunkt

SharePoint er hjertet i VIRKSOMHEDENS WEBSITES, INTRANET OG EXTRANET

SharePoint er et CMS-system, der benyttes til websites, intranet og extranet. Du og dine medarbejdere kan bruge SharePoint til at konfigurere websteder til samarbejde, hvor det er enkelt at dele oplysninger med andre, administrere dokumenter i alle faser af udviklingen, og dermed give virksomheden bedre muligheder for at træffe de rigtige beslutninger. SharePoint er et vigtigt redskab til samarbejde, koordinering og systematisering af enhver form for videns udvikling i virksomheden.

SharePoint-produkter og -teknologier omfatter følgende:

  • SharePoint Server (On-Premise)
  • SharePoint Online

Funktionerne i SharePoint hjælper din virksomhed til at reagere hurtigt på skiftende virksomhedsbehov. Dine medarbejdere kan dele idéer og viden, oprette brugerdefinerede løsninger til specifikke behov, finde de relevante virksomhedsoplysninger og dermed træffe bedre beslutninger. SharePoint reducerer omkostninger til træning og drift, samt gør vedligeholdelse langt nemmere, hvorved der kan frigøres ressourcer til andre virksomhedsprioriteter.

Effektive medarbejdere og høj produktivitet

SharePoint hjælper dine medarbejdere til at blive mere produktive. Med SharePoint får de den velkendte Microsoft Office-oplevelse, så de hurtigt og let kan få adgang til de virksomhedsoplysninger, de har brug for til at udføre deres arbejde.

Reducerer omkostninger med en samlet infrastruktur

Med SharePoint kan du reducere omkostningerne ved at konsolidere intranet-, extranet- og internetsteder på samme platform – On Premise eller endnu mere optimalt i skyen.

Hurtige og robuste løsninger, der opfylder dine forretningsbehov

SharePoint giver dig det bedste af begge verdener: Standardprogrammer og en platform til brugerdefinerede løsninger. Du kan bruge funktionerne i SharePoint, sådan som de er, eller du kan hurtigt oprette sikre og brugervenlige løsninger, der opfylder specifikke forretningsmæssige behov, når de opstår. Her går robusthed og standardisering hånd i hånd med fleksibilitet og kreative muligheder

24Support – Når kommunikation, viden og erfaring forenes

Vi leverer SharePoint-konsulentydelser til virksomheder af enhver størrelse, offentlige som private. Vi har et professionelt team af SharePoint specialister, der arbejder dedikeret med de mange muligheder, som SharePoint rummer, og deres viden og mangeårige erfaring gør dem i stand til at levere de bedste løsninger til dig, hvad enten det gælder intranet- extranet- eller webløsninger.